Nowe ciekawe rozporządzenie

 

        Obowiązujące od dnia 14 maja 2010 roku rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 roku określa system oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców. Na jego podstawie służba kontrolna - Inspekcja Transportu Drogowego stworzy z zawartych w centralnej ewidencji naruszeń, wykaz podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu pracy kierowców - listę przedsiębiorstw wytypowanych do kontroli zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Rozporządzenie przedstawia wzór na obliczenie współczynnika ryzyka występowania naruszeń oraz wykaz grup naruszeń z uwzględnieniem stopnia i wagi stwierdzonego naruszenia.
Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie ustalał wykaz podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka na podstawie przeprowadzonych w roku kalendarzowym kontroli podmiotów wykonujących przewozy drogowe.
 
 

Tekst rozporządzenia do pobrania

  Rozporządzenie w sprawie oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT