Uwaga nowy znak drogowy D-39a
 

 

          W dniu 30 czerwca 2011r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 . zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

          Wymienione wyżej akty prawne wprowadzają znak drogowy D-39a „opłaty drogowe” oraz tabliczkę do znaków drogowych T-34 wskazującą pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną. Przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych określają wzór oraz znaczenie wskazanych wyżej znaków drogowych, natomiast rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach reguluje zasady stosowania tych znaków na drogach.

 

          Znak D-39a będzie stosowany na drogach w pobliżu granicy państwa. Dodatkowo znak ten może być umieszczany również:

- na parkingu położonym w pobliżu granicy państwa,
- przed punktem poboru opłat w pobliżu tej granicy.

          Znak D-39a zapewni kierującym pojazdami wjeżdżającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informację o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych. Tabliczka T-34 będzie stosowana na drogach objętych poborem opłaty elektronicznej, łącznie ze znakami numeru drogi: E-15a „numer drogi krajowej”, E-15c „numer autostrady” albo E-15d „numer drogi ekspresowej”.

 

 

 

 

Tabliczka T-34 Znak D-39a
                                                                    Tabliczka T-34

 

 

 

 

 

 

źródło: http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1794172-p_1.htm

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony

 

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT