Zmiany w wykazie dróg o nacisku 10 i 11,5 tony

 

 

 

          Od 30 czerwca 2011 roku obowiązuje zmiana rozporządzeń określających nowy wykaz dróg krajowych, na których dopuszczalny nacisk osi będzie zwiększony do 10 lub 11,5 tony. Wyżej wymienione przepisy warto mieć na uwadze, gdyż kary nakładane przez organy kontrolne za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie są dość dotkliwe i nie mają maksymalnego limitu wysokości. Dla przypomnienia, na pozostalych drgach publicznych nie wymienionych w powyższych rozporządzeniach, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, maksymalny dopuszczalny nacisk na oś wynosi 8 ton.

 

 

 

 

           Tekst rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu dróg o nacisku 11,5t do pobrania

wykaz dróg 11,5t

 

 

 

 

           Tekst rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu dróg o nacisku 10,0t do pobrania

wykaz dróg 10,0t

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT