Nowe zasady rozliczania czasu jazdy - czyli łagodniejsze KROKODYLKI

 

 


         Nowa Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 czerwca 2011 roku zmieniła rygorystyczne podejście służb kontrolnych. Nakładane kary za przekroczenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu już nie będą tak wysokie i surowe.

          W dniu 7 czerwca 2011 roku Komisja Europejska decyzją K(2011) 3759 wprowadziła ujednolicone zasady rozliczania okresów jazdy dziennej wg rozporządzenia 561/2006. Zdaniem Komisji, aby zapewnić jasne, skuteczne, proporcjonalne i jednolite egzekwowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006, pożądane jest zapewnienie ujednoliconej interpretacji zasad oraz spójnego podejścia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa w państwach członkowskich i przyjęcie w tym celu zalecanego podejścia do tej kwestii. W nawiązaniu do powyższego przyjęto, że: „obliczanie dziennego okresu prowadzenia pojazdu kończy się z początkiem nieprzerwanego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin. Obliczanie kolejnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu zaczyna się po upływie tego nieprzerwanego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin.” Oznacza to, że w każdym przypadku, kiedy kierowca odebrał nieprzerwane 7 godzin odpoczynku dziennego, organ kontrolny nie ma możliwości ukarania za łączony okres czasu jazdy sprzed odpoczynku, aż do czasu odebrania prawidłowej pauzy 9 lub 11 godzinnej.

 

  

 

                          Tekst Decyzji Komisji Europejskiej do pobrania

Decyzja Komisji Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT