Nowy system opłaty elektronicznej za przejazd drogami płatnymi - viaTOLL

 

 

          Od 1 lipca 2011 roku wszystkie pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3500 kg, oraz autobusy posiadające powyżej 9 miejsc siedzących (niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej), poruszające się drogami płatnymi są zobowiązane do korzystania z Systemu viaTOLL.

 

          Elektroniczny system poboru opłat drogowych viaTOLL oparty jest na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Składa się on z dwóch elementów: urządzenia pokładowego viaBOX oraz anten. Nad drogami płatnymi znajdują się bramownice, wyposażone w anteny, dzięki którym możliwa jest komunikacja między urządzeniami do uiszczania opłat drogowych czyli viaBOX i viaAUTO, a przekaźnikami. W momencie, gdy auto wyposażone w urządzenie płatnicze, przejeżdża pod bramownicą, naliczona zostaje opłata za przejazd wybranym odcinkiem drogi. Użytkownik zostaje o tym powiadomiony pojedynczym sygnałem dźwiękowym wysyłanym przez urządzenie płatnicze. Naliczanie opłat odbywa się całkowicie automatycznie co jest dużym ułatwieniem, gdyż nie ma już potrzeby zatrzymywania się i uiszczania opłaty. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem bez urządzenia do poboru myta skutkuje nałożeniem kary z mocy ustawy na kierowcę, a nie jak było dotychczas na przedsiębiorstwo realizujące przewóz.
System viaTOLL będzie wprowadzany w 4 etapach:

  • 1 etap –  Od 01.07.2011 opłatami w systemie viaTOL objęte zostanie 649 km autostrad, 554 km dróg ekspresowych oraz ok 370 km dróg krajowych
  • 2 etap – W styczniu 2012 do systemu zostanie włączone 150 km autostrad i dróg ekspresowych
  • 3 etap – W styczniu 2013 do systemu zostanie włączone kolejne 970 km autostrad, dróg ekspresowych oraz niektórych dróg krajowych
  • 4 etap – W styczniu 2014 do systemu ma zostać włączone następne 200 km autostrad, dróg ekspresowych oraz niektórych dróg krajowych

 

          Planowane jest, aby w 2014 roku system viaTOLL, swoim zasięgiem objął 2880 km dróg.

 

 

 

 

 

                          Mapa dróg objętych Systemem viaTOLL.

sieć dróg objętych opłatą elektroniczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT