Nowe rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

 

 


          1 lipca 2011r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.
          Przepisy zawarte w tym rozporządzeniu zmieniają rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Nowe przepisy zwalniają z obowiązku stosowania się do okresowych ograniczeń oraz zakazów ruchu na drogach pojazdów powyżej 12 t przewożących darń rolowaną i używane dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych prowadzonych w mobilnych pracowniach (np. mammograficznych, diagnostycznych). Ponadto zmienione przepisy pozwalają na niestosowanie się do okresowych ograniczeń i zakazów w ruchu kierującym pojazdami powracającymi z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku. W związku z wygaśnięciem z dniem 30 czerwca 2011r. systemu winietowego nadano nowe brzmienie § 3 ust. 1 pkt 5 na podstawie którego zwolniono z obowiązku stosowania się do okresowych ograniczeń oraz zakazów w ruchu pojazdów powracających z zagranicy wykreślono warunek posiadania przez kierowcę ważnej miesięcznej lub rocznej karty opłaty po drogach krajowych.

 

 

 

 

                          Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury do pobrania

tekst rozporządzenia do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT