Kolejne zmiany w transporcie drogowym…

 

 


          Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym ma zwiększyć m.in. funkcję prewencyjną kar nakładanych na przewoźników, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich represyjności, a także zmniejszeniu barier biurokratycznych utrudniających prowadzenie działalności w zakresie przewozów. Nowela obniża kary za złamanie prawa nakładane na przewoźników, czy przedsiębiorców wykonujących przewóz na potrzeby własne. Za tzw. pojedyncze naruszenie ustawy ma grozić kara do 10 tys. zł (zamiast 15 tys. obecnie). Z 15 tys. do 10 tys. spadnie też łączna wysokość kar nakładanych podczas kontroli drogowej. W przypadku osób fizycznych kary za poszczególne naruszenia wyniosą od 300 zł do 2 tys. zł dla kierowców i od 500 zł do 2 tys. zł dla innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym.


          Nowe prawo przewiduje, że inspektorzy transportu drogowego będą mogli kontrolować wszystkie wymagane urządzenia pomiarowo-kontrolne znajdujące się w pojeździe, a nie tylko zainstalowane na stałe. Kontroli inspektorów będą podlegać wszystkie podmioty wykonujące przewozy drogowe, a nie wyłącznie przedsiębiorcy. Ponadto inspektorzy będą mogli sprawdzać podmioty wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, np. spedytorów, nadawców, odbiorców, załadowców, organizatorów wycieczek, czy organizatorów transportu.


          Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” porządkuje przepisy dotyczące pojazdów nienormatywnych czyli np. ciężarówek przewożących wyjątkowo ciężkie ładunki oraz wydawanie pozwoleń na ich przejazdy po drogach. Zgodnie z nowelizacją, po drogach publicznych będą mogły jeździć pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. Za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia miałyby być pobierane kary. Według nowych przepisów, pojazdem nienormatywnym jest pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski na osi są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych. Za taki pojazd uważany będzie również ten, którego wymiary lub rzeczywista masa wraz z ładunkiem przekraczają normy.
Ustawa określa siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i określa organy upoważnione do ich wydawania. Za udzielanie zezwoleń na przejazd takiego pojazdu będą pobierane opłaty - od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych.


          Dokument wprowadza też odznakę "wzorowy kierowca" nadawaną przez ministra infrastruktury kierowcom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w pracy i wieloletnią bezwypadkową jazdą. Nowela wprowadza ponadto zmianę w prawie drogowym umożliwiającą czasową rejestrację pojazdów. Większość zmian ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do Senatu.

 

 

 

 

                          Fragmenty ustawy z planwanymi zmianami do pobrania

Fragmenty zmian w ustawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT