Zmiany w przewozach ponadgabarytowych.

 

          

 

          W dniu 19 października 2012r. zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące nowe zasady w przewozach ponadnormatywnych.

          Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim zniesienia wysokich kar nakładanych przez służby kontrolne za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów. Jednak nie oznacza to, że przewozy z przekroczeniem dopuszczalnych norm w zakresie gabarytów pojazdów nie będą podlegały kontroli czy systemowi karania. Nowe rozwiązanie przewidziane przez ustawodawcę spowoduje możliwość nałożenia kary pieniężnej za brak zezwolenia lub przejazd niezgodnie z zezwoleniem. Wysokość kary uzależniona jest od kategorii obowiązującego zezwolenia i waha się w granicach od 1.500 zł do 15.000 zł.
          Obowiązywać będzie siedem kategorii zezwoleń uzależnionych od rodzaju oraz wielkości przekroczenia norm, a także rodzaju drogi i pojazdu.Za wydane zezwoleń pobierane będą opłaty.


          Maksymalna wysokość stawek opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w:

  1. kategorii I – 240 zł;
  2. kategorii II – 120 zł;
  3. kategorii III – 2 400 zł;
  4. kategorii IV – 3 600 zł;
  5. kategorii V – 4 300 zł;
  6. kategorii VI – 5 800 zł;
  7. kategorii VII na jednokrotny przejazd:
  • a) pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV, i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych – 600 zł,
  • b) w pozostałych przypadkach – 2 000 zł.


          Od 19 października 2012r. z pewnością należy spodziewać się większej ilości kontroli przeprowadzanych przez inspektorów inspekcji transportu drogowego ITD, gdyż wraz z początkiem obowiązywania nowych zasad w przewozach ponadgabarytowych zaczynie obowiązywać zupełnie nowy system motywacyjny. Urzędy celne i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego otrzymywać będą prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary.

 

          Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321

 

 

 

                          Tekst ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. do pobrania

Tekst ustawy z dnia 15 lipca 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT