Kolejna zmiana ustawy o trnsporcie drogowym.

 

          

 

          W dniu 24 kwietnia 2013 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, która dostosowuje polski system prawa transportowego do norm unijnych, a w szczególności do przepisów tzw. "pakietu transportowego" - rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 1071-1073/2009.


Nowelizacja pod naciskiem dyrektywy europejskiej dotyczącej czasu pracy kierowców będących jednocześnie przedsiębiorcami wprowadza również zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. Regulacja dotyczy czasu pracy kierowców będących przedsiębiorcami osobiście wykonującymi przewozy drogowe, a także czas pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe  na jego rzecz. Ich średni tygodniowy czas pracy nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin. Przepisy dopuszczają wydłużenie tego czasu do 60 godzin. Wprowadzają jednocześnie dla tych osób wymóg prowadzenia ewidencji czasu pracy.


Zgodnie z nowymi przepisami, wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagać będzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a licencji wspólnotowej  - wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zastąpi dotychczasowe licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy.


Uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagać będzie działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu krajowego przewozu osób samochodem osobowym, przeznaczonym do przewozu powyżej siedmiu osób (ale nie więcej niż dziewięciu łącznie z kierowcą) lub taksówką.


Nowe przepisy regulują również wymogi związane z uzyskiwaniem certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w zakresie przebiegu egzaminu pisemnego i zwolnienie z niego, a także zasady zatrudniania lub wynajmowania osób z certyfikatem kompetencji zawodowych.

Kolejne zmiany to między innymi:

 

  • Wprowadzenie definicji bazy eksploatacyjnej
  • Uregulowanie zasad poświadczania sytuacji finansowej przedsiębiorstw transportowych,
  • Utrata wymogu dobrej reputacji poprzez ujawnienie dwóch poważnych naruszeń

 

 

Ustawa wchodzi w życie po 90 dniach od jej ogłoszenia z zastrzeżeniem, iż niektóre przepisy wejdą w życie już po 60 dniach.

 

 

 

                          Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym do pobrania

Tekst ustawy z dnia 15 lipca 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT