Nowy sposób uiszczania opłat za przejazd po drogach krajowych.

 

 

            Opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w prawie, które mają na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnych dyrektyw oraz przystosowanie do wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd autostradami.
Projekt dotyczy zlikwidowania dotychczasowych winiet i wprowadzena "opłay elektronicznej" pobieranej za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach w zależności od liczby kilometrów przejazdu.

 

          Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 kilometra drogi krajowej, niezależnie od kategorii pojazdu, nie powinna być wyższa niż 2,50 zł, a sposób jej obliczania zawarty zostanie w rozporządzeniu Rady Ministrów.

 

          Kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie na potrzeby pobierania opłat będzie obowiązany do włączenia urządzenia podczas przejazdu po drodze, za która pobierana będzie opłata.

          Do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz kontroli zainstalowanego w pojeździe urządzenia, a także nakładania i pobierania kar pieniężnych uprawnieni będą:
1) funkcjonariusze Policji;
2) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;
3) naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych;
4) funkcjonariusze Straży Granicznej.
          Karty opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych nabyte przed dniem obowiązywania nowych przepisów będą mogły byś stosowane i zachowają swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2009r. Możliwe będzie również dokonanie zwrotu niewykorzystanej karty opłaty rocznej w terminie do dnia 31 lipca 2008r.

          Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu, a od 1 lipca 2008r. ma zacząć obowiązywać.

 

 

 

                          Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

do pobrania

projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT