Znowu zmiany przepisów

 

          Od dnia 24.12.2008r. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która likwiduje min. półroczne opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych, wyłącza pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton z obowiązku uiszczenia opłat za przejazd po drogach krajowych.

            Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 7 listopada 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 218 poz. 1391) swoim zapisem uchyla pkt 4 załacznika do ustawy o transporcie drogowym dotyczący nakładanych kar za naruszenia dotyczące opłat za przejazd po drogach krajowych. Dodaje jednocześnie pkt 4a dotyczący naruszeń związanych z uiszczaniem opłat za przejazd po drogach krajowych, ale tylko w stosunku do przewoźników zagranicznych.

            Wygląda na to, że zmianą tą usunięto mozliwość nałożenia kary za np. nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach krajowych w stosunku do przewoźnika krajowego.

 

Ustawa do o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych    ustaw do pobrania  

Rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń i zakazu ruchu pojazdów

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT