Zmiana ustawy o transporcie drogowym

 

         W dniu 19 marca 2010r. w Dzienniku Ustaw Nr 43 pod pozycją 246 opublikowano Ustawę z dnia 12 lutego 2010r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przepisy w nowej formie zaczną obowiązywać od dnia 4 kwietnia 2010r.
          Wprowadzone zmiany regulują:
 1. Zawieszenie działalności transportowej - przewoźnik będzie miał możliwość zawieszenia prowadzonej dzialalności w całości lub w cześci na okres do 12 miesięcy.  W przypadku zawieszenia działalności  na okres przekraczający 3 miesiące organ wydający licencję dokona zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie licencji,
2. Zagadnienia dotyczące zezwoleń międzynarodowych - wprowadzono szczegółowe zasady postępowania z zezwoleniami w zakresie wykonywania przewozów przez zagranicznego przewoźnika z niewypełnionym i nieprawidłowo wypełnionym zezwoleniem zagranicznym jak też w zakresie wykonywania przewozów drogowych bez posiadania w pojeździe wymaganego zezwolenia.
3. Zagadnienia dotyczące przewozów kabotażowych - wprowadzono rozwiązania stosowane w innych krajach UE. Przewóz kabotażowy bez zezwolenia, na podstawie umowy międzynarodowej, może być wykonywany wyłącznie pojazdem samochodowym, z którego dokonano całkowitego albo częściowego rozładunku rzeczy przywiezionych z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Możliwość uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych CPC bez egzaminu dla osób posiadających odpowiednie wykształcenie kierunkowe.
5. Zasady kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwającej 140 godzin - przewoźnik będzie mógł zatrudnić kierowcę, który ukończy 18 lat, jeżeli będzie posiadał on prawo jazdy  kat. C lub C + E i uzyska odpowiednią kwalifikację wstępną lub jeżeli będzie posiadał on prawo jazdy kat. C1 lub C1 + E i uzyska kwalifikację wstępną przyśpieszoną.
6. Możliwość prowadzenia części zajęć praktycznych kwalifikacji wstępnej przez instruktorów nauki jazdy, a nie instruktora techniki jazdy.
7. Diety kierowców - ustawa o czasie pracy kierowców będzie definiować:
podróż służbową — każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowość siedziby pracodawcy lub wyjazdu poza miejscowość siedziby pracodawcy w celu wykonania przewozu drogowego.
Kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 § 3—5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.”

 

Tekst ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

do pobrania

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT