AUDYT

 

          Audyt jest formą kontroli wewnętrznej wybranej części okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem metodologii realizacji kontroli przez uprawnione organy kontrolne (min. ITD).

Kontrola obejmuje analizę części dokumentacji pod kątem zgodności z prawem: pracy, administracyjnym, transportowym itp.

 

 

           Cel i idea audytu


          Celem audytu jest sprawdzenie i analiza kompletności oraz zgodności z prawem prowadzonej dokumentacji oraz zlokalizowanie i wskazanie nieprawidłowości i uchybień, a także usunięcie maksymalnie wielu podstaw do nałożenia kary przez organy kontrolne i tym samym przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli prowadzonej przez organy kontrolne - ITD, PIP.

Audytor w siedzibie przewoźnika dokonuje kompleksowej analizy dokumentacji oraz stosowanych procedur, na podstawie, czego sporządza wykaz uchybień oraz propozycji minimalizujących w przyszłości okoliczności rodzące odpowiedzialność finansową przewoźnika.


          Z przeprowadzonego audytu sporządzany jest protokół określający zagrożenia i  łączną wysokość kar za poszczególne rodzaje uchybień wynikających z taryfikatora stosowanego przez ITD.


          Audyt kończy się wskazaniem zaleceń i procedur  przystosowanych do wprowadzenia w firmie.  Prawidłowo zastosowane procedury, nie naruszające obowiązujących przepisów, chronią przed negatywnymi skutkami i wysokimi karami nałożonymi na skutek ewentualnej kontroli organów administracyjnych.

 

 

      Do kogo skierowana jest oferta audytu wewnętrznego ?

 

      Do przedsiębiorców prowadzących firmy przewozowe, którzy: 

 

  • nie chcą ponosić wysokich kosztów kontroli prowadzonej przez organy kontrolne (do 30 tys. zł  kontrola ITD),

 

  • nie chcą utracić uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

 

  • nie chcą ponosić odpowiedzialności finansowej, karnej i administracyjnej za uchybienia lub fałszerstwa dokumentacji swoich pracowników,

 

 

 

 

      ZAKRES  kontroli wewnętrznej - AUDYTU

 

  • Kontrola i analiza dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji.

 

  • Kontrola i analiza dokumentacji pracowniczej,  ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji pracy kierowców.

 

  • Kontrola czasu pracy kierowców na podstawie wykresówek oraz danych z kart kierowców i TC.

 

  • Kontrola poprawnej obsługi urządzeń rejestrujących.

 

  • Kontrola i analiza warunków zatrudniania i wynagrodzenia pracowników pod kątem zgodności z prawem transportowym.

 

 

           AUDYTOR

 

         Audytorem jest specjalista w dziedzinie - były inspektor Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) posiadający 4 i pół letnią praktykę w pracy na stanowisku inspektora w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku mg inż. Krzysztof Piżewski.

 

 

 

Zapraszam do współpracy
mgr inż. Krzystof Piżewski

                                                                                              - VERSUS -

 

   


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT