DORADZTWO

 

 

          AUDYT – SZKOLENIA – DORADZTWO w TRANSPORCIE DROGOWYM oferuje Państwu pełny zakres usług doradztwa w zakresie dotyczącym transportu drogowego osób i rzeczy.

 

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia dokumentacji kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Prowadzimy usługi pomocy prawnej w sprawach związanych z kontrolami drogowymi wykonywanymi przez uprawnione służby kontrolne na terenie kraju i europy.

 

Świadczymy pomoc w pisaniu pism i odwołań od decyzji w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego ITD, Policją, Urzędami celnymi, Strażą Graniczną itp.


         

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT