O nas i naszej ofercie

 

 

          Wiedzę oraz doświadczenie, jakie zdobyłem na kursie II edycji inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz w trakcie 4 i pół letniej praktyki w pracy na stanowisku inspektora w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku, dziś wykorzystuję prowadząc firmę konsultingową AUDYT – SZKOLENIA – DORADZTWO w TRANSPORCIE DROGOWYM.


          AUDYT – SZKOLENIA – DORADZTWO w TRANSPORCIE DROGOWYM oferuje Państwu pełny zakres usług doradztwa w zakresie dotyczącym transportu drogowego osób i rzeczy.
Dbając o niezbędny poziom informacji prawnej przedsiębiorców i ich pracowników organizujemy szkolenia w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, obsługi urządzeń rejestrujących oraz stosowania innych przepisów prawa dotyczących transportu drogowego.


          Prowadzimy usługi pomocy prawnej w sprawach związanych z kontrolami drogowymi i kontrolami w przedsiębiorstwie wykonywanymi przez uprawnione służby kontrolne na terenie kraju i europy. Świadczymy pomoc w pisaniu pism i odwołań od decyzji w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego ITD, Państwową Inspekcją Pracy PIP, Policją, Urzędami celnymi, Strażą Graniczną itp.


          Świadczymy usługi w zakresie technicznej i merytorycznej kontroli (audyt) przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców (Rozporządzenie UE nr 561/2006 oraz 3821/85) oraz prowadzenia dokumentacji kierowców zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym. Sprawujemy nadzór i prowadzimy przygotowania dokumentacji firmowej do kontroli przedsiębiorstwa.


          Rozliczamy czas pracy kierowców - prowadzimy elektroniczną analizę danych z wykresówek, kart kierowców i tachografów cyfrowych. Przygotowujemy ewidencję czasu pracy kierowców i inną wymaganą przepisami prawa dokumentację kierowców. Pobieramy i archiwizujemy dane z kart kierowców i tachografów cyfrowych. Przygotowujemy wymaganą ewidencję i niezbędne raporty również na podstawie danych przesłanych drogą elektroniczną - nowa usługa TC Online.


          Świadczymy pomoc w zakładaniu własnej działalności gospodarczej oraz firm transportowych przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym. Przygotowujemy wymagane wnioski i podania. Prowadzimy kompleksową i profesjonalną obsługę firm w zakresie księgowości – prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych, rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia; sporządzanie deklaracji podatkowych, dokumentacji i rozliczeń z ZUS.

 

www.biuro-rachunkowe.bialystok.pl

 


          Jesteśmy przedstawicielem firmy INFOLAB i dystrybutorem programów TachoSpeed. Wdrażamy w przedsiębiorstwach system komputerowy - oprogramowanie i oprzyrządowanie do analizy czasu pracy kierowców na podstawie danych z kart tachograficznych – wykresówek i danych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych TC. Prowadzimy niezbędne szkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania.

 

         Jesteśmy partnerem firmy PasCom Sp. z o. o. Zajmujemy się dystrybucją, a także wdrażamy w przedsiębiorstwach profesjonalne oprogramowanie komputerowe.
PasCom Flota II - narzędzia wspomagające zarządzanie flotą samochodów,

PasCOM Transport II - narzędzie dedykowane dla spedytora/dyspozytora, które pozwala kompleksowo nadzorować cały proces przygotowania, realizacji i rozliczenia usługi transportowo-spedycyjnej.
Również prowadzimy niezbędne szkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania.

 

          Prowadzimy sprzedaż wykresówek i papieru do TC.


          Dysponujemy salą wykładową w centrum miasta. Dostosowując się do potrzeb naszych klientów możemy rozszerzyć naszą ofertę. Jesteśmy w pełni dyspozycyjni i elastyczni. W swojej działalności oferujemy pełen profesjonalizm.  Do szkoleń wykorzystujemy sprzęt multimedialny oraz niezbędne materiały.


          Cena naszych usług jest kwestią umowną, a w zależności od Państwa potrzeb i wymagań, podlega negocjacji.

 

 

 

Zapraszam do współpracy
mgr inż. Krzystof Piżewski

                                                                                              - VERSUS -

 

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT