PRAWO

 

Aktualne akty prawne dotyczące przewozów drogowych

 

 

          Ustawy krajowe

 

Ustawa o transporcie drogowym  ustawa o transporcie drogowym
Ustawa Prawo o ruchu drogowym  ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Ustawa o czasie pracy kierowców  ustawa o czasie pracy kierowców
Ustawa o drogach publicznych  ustawa o czasie pracy kierowców
Ustawa Kodeks pracy  ustawa o czasie pracy kierowców
Ustawa Prawo przewozowe  ustawa o czasie pracy kierowców
   
Rozporządzenia krajowe  
Rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych  Rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

                                                                              zmiany 2007

 Rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

                                                                              zmiany 2008

 Rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu

ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

 Rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych

w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje naruszeń

 Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje naruszeń

Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych

w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje naruszeń

                                                                              zmiany 2008

 Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje naruszeń zm2008

Rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców

 Rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców
Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy  Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
   
Akty prawa unijnego  
Rozporządzenie 561/2006  Rozporządzenie WE 561/2006
Rozporządzenie 3821/85  Rozporządzenie EWG 3821/85
Umowa europejska AETR  Umowa europejska AETR
Rozporządzenie 1360/2002  Rozporządzenie 1360/2002
   
   
Unijne zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy - formularz  Unijne zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy - formularz
   

 

 

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT