Bezpieczeństwo przewozu – właściwe zabezpieczenie ładunków

 

 

 

         Program szkolenia:

 

Podstawy prawne - zagadnienia z Umowy o międzynarodowym przewozie towarów (Konwencji CMR) oraz Ustawy prawo przewozowe.

 

Obowiązki uczestników przewozu (załadowcy, przewoźnika i kierowcy). Odpowiedzialność prawna osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie towaru podczas transportu w Polsce i w Niemczech

 

Załadunek pojazdu, a bezpieczeństwo przewozu ładunku. Obciążenia osi kół jezdnych, konsekwencje przeciążenia pojazdu, stateczność pojazdu.

 

Ograniczenia w ładowaniu pojazdów. Ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg, konstrukcji pojazdów oraz z praw fizyki. Wymagania ładunkowe wobec pojazdów. Dobór nadwozia do przewożonego ładunku. Wytrzymałość ścian skrzyni ładunkowej, dopuszczalne naciski na podłogę skrzyni, właściwy rozkład obciążenia skrzyni i punkty mocowania ładunku. Zasady ustalania środka ciężkości ładunku. Plan ładowania pojazdu i umiejętność jego wykorzystania.

 

Typy opakowań i palet

 

Siły działające na pojazd i ładunek (ciężar pojazdu, siła bezwładności i odśrodkowa). Siły utrzymujące ładunek na pojeździe (siła tarcia, zabezpieczenia i napinająca). Stateczność ładunku. Wpływ siły bezwładności na ładunek i zmianę położenia środka ciężkości pojazdu.

  
Techniki, rodzaje i zasady zabezpieczenia ładunku. Zasady doboru metod i systemów zabezpieczenia ładunków w zależności od warunków przewozu. Mieszane zabezpieczenia ładunków. Zasady zabezpieczania różnorodnych ładunków.

 

Środki mocujące dla zabezpieczenia ładunków Rodzaje środków mocujących (pasy, łańcuchy, liny, ochrony krawędzi, połączenia międzyścienne, pętle i kątowniki, siatki i plandeki, maty antypoślizgowe i poduchy powietrzne wypełniające) i ich dobór do określonych ładunków. Budowa pasa mocującego i umiejętność posługiwania się nim w procesie mocowania ładunku. Umiejętność obliczania ilości pasów napinających i odciągów unieruchamiających ładunek na pojeździe, a także wykorzystania do tego celu szablonów i tablic obliczeniowych.


Zalecenia IRU (międzynarodowej Unii Transportu Drogowego) w zakresie przygotowania pojazdu i prawidłowego jego załadunku Zalecenia dotyczące przewozów uniwersalnych, przewozów kontenerów pojazdami uniwersalnymi, przewozów drewna, przewozów ładunków o znacznej długości, przewozów pojazdów, przewozów płyt i bębnów, przewozów ładunków masowych, przewozów towarów paczkowanych (drobnicy) oraz palet.


Najczęściej popełniane błedy w załadunku pojazdu.

 

Sposoby kontroli ładunków zabezpieczonych pasami naciągowymi. Szablony do ustalania ilości pasów mocujących. Szablon do oceny prawidłowości załadunku pojazdu.

 

 

Wykładowca: 

były inspektor Inspekcji Transportu Drogowego

mgr inż. Krzysztof Piżewski

 

 

 

 

Serdecznie zapraszmy

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony

 

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT