Szkolenie: czas pracy kierowców

 

 

          Szkolenie przeznaczone jest dla prowadzących przedsiębiorstwa transportowe lub wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne, a także dla kierowców wykonujących przewozy drogowe. 

 

 

          Cel szkolenia:


          Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z czasem pracy kierowcy zasad przestrzegania czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i odpoczynków ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w regulacjach unijnych oraz w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców.

 


          Program szkolenia 

1. Przepisy unijne i krajowe dotyczące czasu pracy kierowców


2. Podstawowe pojęcia

3. Czas prowadzenia, przerw i odpoczynku kierowców.


4. Zmiany, obowiązujące od 11 kwietnia 2007r. w zakresie czasu prowadzenia przerw i odpoczynków – rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 jak również uchylające rozporządzenie 

- zakres zastosowania rozporządzenia 561/2006
- definicja kierowcy
- definicje przerw i odpoczynków
- normy czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków

- omówienie nowych zasad dotyczących odbioru przerw i odpoczynków
- nowe zasady dotyczące wykonywania przewozów przez załogę
- omówienie odpoczynków dobowych i tygodniowych, w tym odpoczynku dziennego w załodze oraz odpoczynków w transporcie multimodalnym
- dokumentacja dotycząca czasu prowadzenia przerw i odpoczynków wymagana na podstawie nowych przepisów
- różnice między AETR a nowym rozporządzeniem 561/2006
- zwolnienia z zastosowania rozporządzenia 561/2006 i umowy AETR
- obowiązek instalowania i użytkowania tachografów

- obowiązki kierowcy wynikające z obsługi urzadzeń rejestrujących

- obowiązki pracodawcy
- zmiany pojazdu i związane z tym obowiązki kierowcy
- przechowywanie wykresówek 

7. Tachografy cyfrowe

- obowiązek instalacji
- obowiązek kalibracji i aktywacji
- zasady użytkowania tachografów cyfrowych TC
- karty do tachografów: karta kierowcy i karta przedsiębiorstwa

- obowiązki kierowcy wynikające z obsługi TC
- obowiązek dokonywania wydruków z tachografu i karty
- piktogramy stosowane w tachografach cyfrowych

 

Wykładowca: 

były inspektor Inspekcji Transportu Drogowego

mgr inż. Krzysztof Piżewski

 

 

 

 

Serdecznie zapraszmy

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony

 

 

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT