Rozliczenia i dokumentacja

 

 

          Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy (art. 2981) zobowiązują każdego przedsiębiorcę do prowadzenia niezbędnej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a także do prowadzenia akt osobowych każdego pracownika. Obowiązek ten również dotyczy kierowców zatrudnianych na podstawie umowy o pracę.

 

          Art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców nakazuje również pracodawcom prowadzenie ewidencji czasu pracy.

Karty ewidencji czasu pracy powinny zawierać informacje dotyczące wymiaru pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności pracownika w pracy.

 

          Ponadto art. 10 ust. 2 rozporządzenia 561/2006 zobowiązuje przedsiębiorcę do regularnego kontrolowania czasu pracy kierowców pod kątem przestrzegania przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 oraz przepisów rozporządzenia 561.2006.

 

 

          Wypełnianie wszystkich ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji oraz śledzenie zmian w obowiązujących przepisach, przy wykonywaniu codziennych zadań związanych z prowadzeniem firmy, często jest nie lada wyzwaniem.

          Wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyliśmy możliwości szerokiej i kompleksowej obsługi firm związanej z "biurową" częścią prowadzenia przedsiębiorstwa.

 

Zapewniamy naszym klientom obsługę w zakresie:

         

          - księgowości,

          - kadr,

          - rozliczeń z ZUS i US,

          - prowadzenia dokumentacji pracowniczej kierowców,

          - rozliczania czasu pracy kierowców - przygotowywania ewidencji czasu pracy,

          - kontroli czasu pracy kierowców (rozp. 561/2006, 3821/85),

          - pobierania i archiwizowania danych cyfrowych z tachografów i kart kierowców.

 

 

          Elektroniczną analizę danych z wykresówek, kart kierowców i tachografów cyfrowych prowadzimy opierając się na wieloletnim doświadczeniu a także wykorzystując specjalistyczne oprogramowania TachoSpeed firmy Infolab. Prowadzimy ewidencję czasu pracy kierowców i inną wymaganą przepisami prawa dokumentację kierowców.

          Wymaganą ewidencję i niezbędne raporty przygotowujemy również na podstawie danych przesłanych drogą elektroniczną.  W tym celu uruchomiliśmy nową usługę - TC Online.

 

          W formie raportów przekazujemy naszym klientom wszelknie informacje związane z naruszeniami jakich dopuszczają się kierowcy wykonujący przewozy drogowe wraz z wysokościami kar jakie mogłyby zostać nałożone na przedsiębiorcę podczas spotkania ze służbami kontrolnymi np. ITD.


          Kompleksową i profesjonalną obsługę firm w zakresie księgowości tj. – prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych, rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia; sporządzanie deklaracji podatkowych, dokumentacji i rozliczeń z ZUS, prowadzimy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i posiadane uprawnienia (Certyfikat Księgowy 7781/2004), a także z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania firmy WAPRO.

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do nawiązania współpracy.

- VERSUS - Białystok

 

 

 

 

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT