Kurs dla kierowców na przewóz rzeczy i osób według nowych przepisów

 

czyli

zasady usyskania kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego.

 

 

 

          Osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D1, D (autobusy) po 10 września 2008r., oprócz kursu na prawo jazdy, są obowiązane odbyć tzw. kwalifikację wstępną - szkolenie w zakresie wykonywania transportu drogowego osób składające się z części podstawowej i części specjalistycznej. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć.
 

          Osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C1, C, C+E (samochody ciężarowe) po 10 września 2009r., oprócz kursu na prawo jazdy, są obowiązane odbyć tzw. kwalifikację wstępną - szkolenie w zakresie wykonywania transportu drogowego rzeczy składające się z części podstawowej i części specjalistycznej. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć.


          Wszyscy kierowcy zawodowi raz na 5 lat zobowiązani są do odbywania tzw. szkoleń okresowych w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy.

 

          Zgodnie z nowymi zapisami w przepisach ustawy o transporcie drogowym, przedsiębiorca może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

- ukończyła 21 lat;

- posiada prawojazdy odpowiedniej kategorii;

- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy;

- uzyskała kwalifikację wstępną;

- ukończyła szkolenie okresowe;


        Wymagania dotyczącego wieku 21 lat oraz uzyskania kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych nie stosuje się do kierowcy pojazdu:

- do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
- którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
- odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:
   a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,
   b) z miejsca zakupu lub odbioru;
- używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
- wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
- wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.


          Kwalifikacja wstępna  obejmuje nowych kandydatów do zawodu. Każdy kierowca jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną – odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy. Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.

 

          Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

- Kategorii D1, D1+E; D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008r.

- Kategorii C1, C1+E, C, C+E wydane do dnia 10 września 2009r.

          Jednakże kierowcy ci obowiązani są do odbycia szkolenia okresowego, którego termin uzależniony jest od daty uzyskania danej kategotii prawa jazdy.


          Kierowcy już wykonujący przewóz drogowy, którzy uzyskali prawojazdy kategorii D1, D1+E; D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008r. oraz kategorii C1, C1+E, C, C+E wydane do dnia 10 września 2009r. są obowiązani do odbycia szkolenia okresowego i uzyskania wpisu do prawa jazdy w następujących terminach:

 

 

Kategoria prawa jazdy

Data wydania po raz pierwszy prawa jazdy danej kategorii

Termin na ukończenie szkolenia i uzyskania wpisu do prawa jazdy

D1, D

 do 31.12.1980

 do 10.09.2009

 01.01.1981 - 31.12.1990

 do 10.09.2010

 01.01.1991 - 31.12.2000

 do 10.09.2011

 01.01.2001 - 31.12.2005

 do 10.09.2012

 01.01.2006 - 10.09.2008

 do 10.09.2013

C1, C

 do 31.12.1980

 do 10.09.2010

 01.01.1981 - 31.12.1995

 do 10.09.2011

 01.01.1996 - 31.12.2000

 do 10.09.2012

 01.01.2001 - 31.12.2005

 do 10.09.2013

 01.01.2006 - 10.09.2009

 do 10.09.2014

 

 

 

          Szkolenia okresowe prowadzone są w formie kursu trwającego 35 goddzin zajęć - raz na pięć lat lub w formie cyklu zajęć realizowanego i rozłożonego na 5 lat.

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony 

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT