Szkolenie z obsługi tachografów cyfrowych TC

 

 

          Szkolenie przeznaczone jest dla prowadzących przedsiębiorstwa transportowe lub wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne, a także dla kierowców wykonujących przewozy drogowe.

 

          Cel szkolenia:

 

          Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z nowym systemem DTCO - tachografu cyfrowego z obsługą urządzenia rejestrującego, praktycznym wykorzystaniem urządzenia w codziennej pracy i zasadami pobierania, odczytywania i archiwizowania danych z kart kierowców i TC.

 

 

 
          Program szkolenia:

 

 • Przepisy regulujące sytuację prawną tachografu w Polsce
 • Jakich pojazdów dotyczy obowiązek instalacji
 • Definicje i parametry rejestrowane przez tachograf cyfrowy
 • Zwolnienia prawne z obowiązku montowania urządzeń rejestrujących w pojazdach
 • System tachografów cyfrowych w Polsce
 • Budowa tachografu cyfrowego
 • Rodzaje i przeznaczenie kart chipowych
 • Obowiązek uzyskania karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa
 • Obowiązek kalibracji i aktywacji
 • Obsługa tachografów cyfrowych,
 • Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych,
 • Obowiązki kierowcy w zakresie użytkowania tachografu cyfrowego
 • Podstawowe zasady odczytywania danych z tachografu
 • Obowiązek dokonywania wydruków z tachografu i karty
 • Język TC - piktogramy stosowane w tachografach cyfrowych
 • Ćwiczenia na symulatorze tachografu cyfrowego,
 • Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna w zakresie obsługi tachografu
 • Przepisy karne dotyczące tachografu
 • Wykroczenia i kary za nieprawidłowe używanie tachografów przez kierowców

 

 

 

Wykładowca: 

były inspektor Inspekcji Transportu Drogowego

mgr inż. Krzysztof Piżewski

 

 

 

 

Serdecznie zapraszmy

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony

 

 

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT