Wadliwy viaTOLL

 

 

          Od początku funkcjonowania tj. od 1 lipca 2011r. system elektronicznego poboru opłat - viaTOLL nie funkcjonuje prawidłowo, a media wciąż przekazują informacje, że ów system jest wadliwy, że wielokrotnie niezasadnie naliczane i nakładane są kary na kierowców za naruszenie - wykonywanie przewozu drogowego bez uliszczenia opłaty za przejazd po drogach płatnych.

Wielu kierowców i przewoźników przekazuje nam informacje, że pomimo posiadania pieniędzy na koncie, służby kontrolne stwierdzają brak uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd pojazdu po odcinku drogi, na której istnieje obowiązek uiszczenia opłaty. Zdarzają się również przypadki, iż właściciele pojazdów otrzymują wezwania do wskazania kierującego pojazdem, który przejeżdżał po płatnym odcinku drogi bez uiszczenia opłaty w sytuacji kiedy we wskazanym w wezwaniu miejscu i czasie dany pojazd w ogóle się nie znajdował.
Problem jest o tyle poważny, że kara naliczana jest za każdy przypadek przekroczenia bramki kontrolnej. Oznacza to, że w sytuacji kiedy pojazd przemieszczając się w ciagi drogi płatnej przekroczy kilka bramek kontrolnych to wysokośc kary będzie wielokrotnością kwoty 3.000 zł odpowiadającej liczbie przekraczanych bramek.
 
 
Jeżeli otrzymaliście Państwo wezwanie, zawiadomienie lub zostaliście ukarani za nieuiszczenie opłaty elektronicznej i macie wątpliwości co do słuszności takiego postępowania skierujcie sprawę do nas.
Przyjrzymy się jej wnikliwie. Pomożemy w napisaniu odpowiedzi, wyjasnień lub odwołania.

 

 

                                                                                                  -VERSUS- Białystok


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT