Prowadzimy sprzedaż: 

  

 

1. Mocuj ładunki ... ale bezpiecznie! 
Książka „Mocuj ładunki … ale prawidłowo” jako jedna z pierwszych profesjonalnych publikacji na polskim rynku ma ułatwić obchodzenie się ze stosowanymi środkami zabezpieczającymi, aby uniknąć wspomnianych błędów (w myśleniu). Kierowca musi przed rozpoczęciem i w trakcie transportu skontrolować prawidłowe załadowanie swojego pojazdu. Można by pomyśleć, ze to wszystko nie stanowi dla kierowcy żadnego problemu. Skąd więc taka duża ilość wypadków z udziałem pojazdów ciężarowych i ich ładunków? Odpowiedź w książce. ...

30,00zł

2.  

Książka prezentuje problematykę mocowania ładunków od strony najczęściej popełnianych błędów. Przedstawiono je w sposób graficzny opatrując poszczególne problemy komentarzem oraz wskazując sankcje, jakie grozą kierowcy. Uzupełnieniem pracy jest Aneks zawierający wskazania w zakresie prawidłowych technik mocowania.

20,00zł

3.

Zasady Mocowania Ładunków w Transporcie Drogowym 

Poradnik omawia prawidłowe techniki mocowania ładunków.

15,00zł

4.

Bezpieczny Transport i Magazynowanie Butli z Gazami Technicznymi

Wydawnictwo powstało we współpracy z firmą Air Liquide. Celem broszury jest udzielenie odpowiedzi na praktyczne pytania związane z przewozami gazów technicznych. Najczęstsze pytania pogrupowano zgodnie z poniższym wykazem.

20,00zł

5. Bezpieczny Transport Towarów Niebezpiecznych Tom I

Podręcznik dla osób zaangażowanych w przewóz oraz pozostałe operacje transportowe towarów niebezpiecznych.

Tom I obejmuje podstawowe informacje niezbędne dla użytkowników towarów niebezpiecznych. Dzięki niemu można się dowiedzieć nie tylko suchych faktów ale także zrozumieć co, kiedy i na jakich warunkach powinno podlegać pod regulacje transportowe.

20,00zł

6.

Bezpieczny Transport Towarów Niebezpiecznych Tom II

Podręcznik dla osób zaangażowanych w przewóz oraz pozostałe operacje transportowe towarów niebezpiecznych.

Tom drugi, który obecnie państwo oglądacie koncentruje się na wiedzy specjalistycznej. Przede wszystkim chodzi o przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach a także zajmuje się problematyką transportu materiałów wybuchowych oraz radioaktywnych

20,00zł

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony Powrót do poprzedniej strony

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT